Çok Yakında

Bireyin temel hak ve hürriyetleri

Ocak 25th, 2017 | by Av. Hakan Hüsnü Erzurumlu
Bireyin temel hak ve hürriyetleri
Yazarlar
0

(Avukat Hakan Erzurumlu’nun Kuzey’in Ocak sayisi icin kaleme aldigi yazisidir…)

2017 yılı için kaleme aldığım ilk yazımda, Belçika vatandaşları ve yabancılarının temel hak ve hürriyetlerine kısaca değinelim. Böylece yeni yıla, hak ve yükümlülüklerimizle, barış ve huzur içerisinde hep beraber bir adım atalım.

Belçika Kraliyeti, diğer hukuk devletleri gibi vatandaş ve yabancılarının hak ve özgürlüklerini korumak, yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur.

Kamu düzeni ihlal edildiğinde Belçika Kraliyeti, yaptırım gücü ile devreye girer, ulusal ve uluslararası kanun ve yasaları ihlal edeni yargılar.

Belçika ceza muhakemeleri soruşturma ve kovuşturma evrelerinden oluşur. Bu evrelerdeki en önemli ceza hukuku ilkesi masumiyet karinesidir. Suçun kesinleşmediği ve bağımsız bir mahkemece hüküm giymemiş kimse suçlu sayılamaz.

Bu yeni bir olgu değildir, eski Roma’ya kadar uzanır aslında. Günümüz Belçika Kraliyeti’nde, Avrupa İnsan Hakları Kararnamesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan maddelerce koruma altına alınmıştır.

Vatandaşı olduğumuz Belçika Kraliyeti, haklarımızı ulusal ve uluslararası hukuk devleti kuralları ile korumak ve vatandaşların beklentilerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu bizlerin vatandaş olarak en doğal hak ve beklentimizdir.

Bu beklentimize cevap verilmediği sürece, yani sivil ve kamu hukukundaki haklarımız cevaplandırılmadığı taktirde Belçika Kraliyeti yargılanabilir.

Belçika Kraliyet yargısı, bağımsız bir şekilde, davanın her olgusuna değinerek ve kararını gerekçelendirerek davaya bakmak ve hüküm vermekle yükümlüdür. Bunu gerektiği gibi, derin araştırmalarla yapmadığı taktirde Belçika Kraliyeti sorumlu olur ve hukuk devleti olarak yargılanabilir.

19 Aralık 1991 Anca-1 kararı ile Belçika Kraliyeti, bir hakiminin hatasından dolayı tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Brüksel Ticaret Mahkemesi, Anca şirketi ile ilgili iflas kararı vermiş, kayyum atamış ve mal varlıkların satılmasını onaylamış. Anca yöneticileri de açtıkları dava ile Ticaret Mahkemesi iflas kararının yüksek mahkemelerce usulsüz bulunmasını sağlamıştı. Şirket ve şirketin malları artık yok olduğu için Belçika Kraliyeti hatalı bulunmuş ve tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.

Belçika Hükümeti, yani yürütme organı, yönetimindeki eksiklik veya ihmalinden dolayı yargılanabilir. 23 Nisan 1971 Goffin kararı ile Belçika hükümetinin kararname çıkarmakta ihmalkar davrandığı karara bağlanmış ve tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.

Belçika Kraliyeti bugünkü hukuk devleti konumuna kendi içerisinde ve bağlı olduğu uluslararası bağımsız yargı organları kararları ile gelmiştir. Hukukun üstünlüğü, hak ve adalet kendinden, doğal bir şekilde oluşmamışlardır. Elde edilen haklar uzun bir çalışma ve çatışmaların sonucunda kazanılmıştır. Kalıcı olması da doğal olarak efor gerektirir. Hiçbir hak elde edildikten sonra feda edilmez.

İki vatanımız var, Belçika Kraliyeti ve Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti. İki ülke vatandaşı olarak her iki vatanımızdan hak ve özgürlüklerimizin korunması yönünde beklenti içerisindeyiz. Bu iki vatanımız da bizden haklı olarak yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini bekliyor.

İki hukuk devleti vatanımızın hak, hukuk ve adaletini araştıralım, karşılaştıralım. Her ikisinden korunmasını istediğimiz hak ve özgürlüklerimizi, yükümlülüklerimizle birlikte adaletine güvendiğimiz, kendimiz ve mal varlığımızı emanet edebileceğimiz bir hukuk devleti arzulayalım…

Yorumlara kapalıdır.