Çok Yakında

BAŞLARKEN…

Eylül 2nd, 2016 | by Fikret Aydemir
BAŞLARKEN…
Yazarlar
0

KUZEY yıldızı diğer adıyla kutup yıldızı olarak da bilinir. Veya bilimsel adıyla Polaris. Ya da Şimal yıldızı da denir halk arasında.

Kuzey yıldızı, dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda olduğundan, diğer gökcisimlerinin aksine gün boyunca yer değiştirmez ve hep kuzeyi gösterir. Bu özelliği nedeniyle tarih boyunca yön bulma ve seyir amacıyla kullanılmış…

Avrupa’nın kuzeyinde Danimarka’da tam bir yıl önce KUZEY çıktı. Tam bir yılın ardından Belçika’da da çıkmaya karar verdik. Avrupa’nın kuzeyinde tam bir yıl önce çıktığımız yolda, sıra Belçika’da.

Belçika’da artık bir KUZEY olacak.

Dostlara ve arkadaşlara yeni bir gazete çıkaracağımızı söylediğimde, ilk soruları “nasıl bir gazete olacak, çizginiz ne olacak?” oldu. Cevabım ise çok kısa ve açık: Biz gazetecilik yapacağız.

Bir kurumun, bir sivil toplum kuruluşunun veya bir siyasi partinin yayın organı yerine bağımsız gazetecilik yapılıyorsa eğer, kurallar basittir. Bu kurallara hassasiyet gösterildiği ve sadık kalındığı sürece gazetecilik yapılmış olunur.

GAZETECİLİK YAPACAĞIZ

Gazetecinin hak ve görevleri metni, 24 ve 25 Kasım 1971 tarihinde Münih’te bir araya gelen dönemin Avrupa Birliği üyesi beş ülkenin gazeteciler sendikaları temsilcileri tarafından kabul edildi. Metin, 1972 yılında İstanbul’da toplanan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) kongresinde de onaylandı.

Bütün dünyada kabul gören gazetecilik temel etik kurallarının ‘giriş’ bölümü, “Her birey için bilgi edinme, ifade özgürlüğü ve eleştirel bakış en temel insan hakkıdır. Gazetecinin kamuoyuna karşı sorumluluğu diğer bütün önceliklerin, kendi işvereni ve devlet dahil, önündedir. Kamuoyunu bilgilendirme ve kamu bilinci oluşturma her gazetecinin en temel görev ve hakkıdır” cümlesiyle başlar.

Gazetecilik Temel Etik Kuralları’nda “gazetecinin görevleri” aşağıdaki gibi sıralanır. Biz KUZEY olarak altına imzamızı koyuyoruz.

Her gazetecinin bir haberi araştırmada ve yorumlamada mutlaka dikkate alması gereken temel görevleri:

– Kamuoyunun haber alma ve gerçeği bilme hakkı gereği, sonuç her ne olursa olsun gerçeğe saygı gösterilmeli.

– Bilgi, yorum ve eleştirinin bağımsızlığı savunmalı.

– Önemli bilgi ve belgelerle oynanmamalı ve kaynağı belli olan bilgi yayınlamalı.

– Bilgi, fotoğraf ve belgeleri elde etmek için haksız ve doğru olmayan metod kullanmamalı.

– Kişilerin özel hayatlarına saygı göstermeli.

– Doğru olmayan yayınlanmış bilgi mutlaka düzeltilmeli.

– Meslek sırrı olarak kalması gereken bilgi ve haber kaynakları açıklanmamalı.

– Gazeteci hiçbir intihal, iftira, onur kırıcı ve haksız suçlamalara boyun eğmemeli ve haber yayınlamama karşılığında hiçbir şey kabul etmemeli.

– Gazetecilik asla reklamcı veya propagandacı ile karıştırılmamalı ve doğrudan veya dolaylı olarak ilan verenden talimat alınmamalı.

– Her türlü baskı reddedilmeli ve sadece bağlı bulunulan yayın kurulunun çizgisinde hareket edilmeli.

Bu ilkeler doğrultusunda, her görüşe, herkese ve her kesime aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta durarak gazetecilik yapacağız.

Yolumuz açık olsun…

Fikret Aydemir

Yorumlara kapalıdır.